História | Tauricon - meradlá, meracie prístroje a stroje

História

21 rokov sme súčasťou metrologického trhu Slovenska. Začiatky boli späté s komunálnou metrológiou, teraz sa spoločnosť postupne profiluje do zložitejších inžinierskych činností a 3D metrológie. Náš skúsený tím dopĺňajú špičkoví externí spolupracovníci z oblastí metrológie, konštruovania a kvality.

ROK 2023
ZEISS

V roku 2023 sme začali spolupracovať so spoločnosťou ZEISS v oblasti optickej drsnosti.

ROK 2022
Verisurf Software

V roku 2022 sme sa stali oficiálnym predajcom špičkového vyhodnocovacieho metrologického softwaru Verisurf.

ROK 2022
3D skenovanie

3D skenovanie skenerom KSCAN MAGIC od spoločnosti Scantech.

ROK 2021
Zastúpenie spoločnosti Innovatest

Zastúpenie spoločnosti Innovatest na Slovensku. Zároveň sme v našej spoločnosti vybudovali showroom, v ktorom môžete vidieť tvrdomer Nemesis 5100.

ROK 2021
Zastúpenie spoločnosti Kroeplin

Zastúpenie spoločnosti Kroeplin na Slovensku. Profesionálna variabilita meradiel pre meranie vonkajších a vnútorných rozmerov.

ROK 2019
Partnerstvo s ElektroPhysikom

Výhradné zastúpenie firmy ElektroPhysik na Slovensku.

ROK 2019
Spolupráca s niektorými autoritami v metrológii
  • Podpísanie zmluvy o spolupráci so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline.

  • Naša spoločnosť má svojho člena v komisiách za Metrológiu a Technickú dokumentáciu a geometrické špecifikácie výrobkov na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
ROK 2018
Partnerstvo s firmou HAIMER

Obchodné a technické zastúpenie spoločnosti Haimer.

Vybudovaný showroom prístrojov Haimer.

Inštalácia, školenie, servis prístrojov Haimer.

ROK 2016
Vytvorenie zákazníckej zóny

Vybudovaný sklad meradiel, servisné pracovisko. Otvorená zákaznícka zóna so vzdelávacou miestnosťou.

ROK 2014
Zastúpenie firmy Mitutoyo

Oficiálne zastúpenie firmy Mitutoyo pre predaj meradiel.

Vybudovaný showroom meradiel a prístrojov Mitutoyo.

Servis meradiel a prístrojov Mitutoyo.

ROK 2009
Rozvoj služieb v metrológii

Vytvorenie prevádzky v Púchove. Príručný sklad meradiel, malé servisné pracovisko.

ROK 2005
Zastúpenie firmy Schut

Oficiálne zastúpenie firmy Schut Geometrische Meettechniek bv Holandsko pre predaj meradiel.

ROK 2003
Začiatok podnikania

Začiatok podnikania v metrológii v bývalom areáli Považských strojární. Predaj komunálnych meradiel a meracích prístrojov pre strojársky priemysel.


Spolupracujeme
Predvádzacie
miestnosti
Vedieť viac
Prevádzka Púchov:
Mitutoyo predvádzacia miestnosť
Haimer predvádzacia miestnosť

Adresa:
Trenčianska 1279
020 01 Púchov
Slovenská republika

GPS: N 49° 06′ 34.83″, E 18° 19′ 34.92″

 

Kontakt na prevádzku:

Telefón: +421 (0)42 426 0 030
Telefón: +421 (0)42 426 0 032
Fax: +421 (0)42 426 0 043
Mobil: +421 (0)905 332 173

Dopytový košík
Vyprázdniť košík