Školenia pre našich zákazníkov | Tauricon - meradlá, meracie prístroje a stroje

Školenia pre našich zákazníkov

Naša spoločnosť vykonáva pre svojich zákazníkov školenia v oblasti metrológie, kvality a strojárstva.

Priebežne počas roka realizujeme viacero školení s rôznymi termínmi pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých. Školenia sa realizujú priamo u nás vo vzdelávacej miestnosti alebo u zákazníka podľa individuálnej dohody.

Strojárska metrológia, kurz metrológa, kurz merania, kurz kvality a kontroly to sú všetko oblasti vzdelávania, v ktorých Vám vieme pomôcť.

Cena našich kurzov sa pohybuje od 145,- Eur do 280,- Eur bez DPH za jeden vyučovací deň (osem vyučovacích hodín) a jednu osobu.
V uvedenej cene sú všetky potrebné materiály vrátane občerstvenia.
 
Cena za individuálne školenie pre jednu firmu sa stanoví dohodou (uzatvorený kurz).

 

V roku 2024 sme pre vás pripravili nasledovné kurzy:

 

Metrologický poriadok

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • metrologický poriadok ako súčasť kvality
 • smernica kvality
 • náležitosti metrologického poriadku
 • atď.

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • súčasná prax a trendy v oblasti predpisovania tolerancie rozmeru a geometrie
 • tolerovanie rozmerov (286-1, 286-2), sústava tolerancií a uložení ISO (286-1, 286-2), všeobecné tolerancie (2768 1 a 2) a podľa novej normy ISO 22081
 • spôsoby predpisovania a označovania geometrických  tolerancií (1101), určenie a spôsoby označovania základní a  základných prvkov (5459).
 • atď.

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Praktický kurz pre metrológa

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • strojárska komunálna metrológia z pohľadu platných noriem
 • praktická príprava metrológa k potrebným auditom
 • praktická príprava metrológa na otázky audítora
 • metrologické požiadavky komunálnych meradiel

Obľúbené školenie na Slovensku ako aj v Čechách.

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Drsnosť povrchu a meranie drsnosti

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • strojársky drsnomer a jeho príslušenstvo
 • nastavenie drsnomera
 • meranie drsnosti
 • vyhodnotenie krivky drsnosti
 • meranie drsnosti v súlade s platnými normami
 • meranie drsnosti v kontexte s kótovaním
 • zákaznícke reklamácie na drsnosť povrchu a ich riešenie

Obľúbené školenie na Slovensku ako aj v Čechách.

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Meranie tvrdosti kovových materiálov

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • skúška tvrdosti podľa Brinella - náležitosti skúšky
 • skúška tvrdosti podľa Vickersa - náležitosti skúšky
 • skúška tvrdosti podľa Rockwella - náležitosti skúšky
 • prevádzkovanie, kalibrácia a overovanie tvrdomerov

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Metrológia v praxi I. 

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • strojárska komunálna metrológia v praxi
 • praktická metrológia v praxi, ako merať, čím merať, ale hlavne ako merať a nerobiť chyby
 • systém vzdelávania vytvorený spoločnosťou Tauricon, s.r.o.

Obľúbené školenie na Slovensku ako aj v Čechách.

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Metóda 8D v automobilovom priemysle - riešenie reklamácii

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • G8D 1:  vytvorenie tímu
 • G8D 2:  popis problému
 • G8D 3:  okamžité opatrenia
 • G8D 4:  analýza koreňových príčin
 • G8D 5:  nápravné opatrenia
 • G8D 6:  implementácia a hodnotenie efektívnosti opatrení
 • G8D 7:  preventívne opatrenia
 • G8D 8:  uzavretie a poďakovanie tímu

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Metrológia v praxi II. 

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • strojárska komunálna metrológia v praxi - pokračovanie kurzu Metrológia v praxi I.
 • praktická metrológia v praxi, ako merať, čím merať, ale hlavne ako merať a nerobiť chyby
 • systém vzdelávania vytvorený spoločnosťou Tauricon, s.r.o.

Obľúbené školenie na Slovensku ako aj v Čechách.

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Podnikový metrológ  

Termín konania kurzu:  jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • všetko čo potrebuje správny metrológ ku svojej práci po teoretickej stránke
 • metrologická legislatíva
 • metrologický poriadok
 • metrologický konfirmačný systém
 • metrológia v systéme kvality firmy

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

Základy súradnicového merania (GPS, GD&T)

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • typy súradnicových systémov a snímačov
 • priestorové ustavenie meraných prvkov
 • neistoty merania
 • geometrické odchýlky tvaru
 • atď.

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

3D metrológia pre pokročilých (GPS, GD&T)

Termín konania kurzu: jeseň 2024

Obsah školenia v základných bodoch:

 • najnovšie zmeny v normách, implementácia noriem radu ISO 8015 do nových prístupov hodnotenia geometrickej špecifikácie výrobkov
 • pridruženie ideálnych prvkov k neideálnemu povrchu v kontexte 3D meraní
 • filtrácia zosnímaného profilu a povrchu
 • analýza modifikátorov napr. LP, GX,GN, GG, CA, SX,E, ACS, CT, F ...
 • atď.

Podrobnejšie informácie k obsahu školenia Vám na požiadanie poskytneme.

 

 

Informácie ku prebiehajúcim vzdelávacím akciám:
V prípade, že vás niektorý vzdelávací kurz oslovil, neváhajte nás kontaktovať. Pošleme vám všetky potrebné informácie, ako aj aktuálnu kompletnú ponuku nášho vzdelávania.

 

Kontakt na zodpovednú osobu:

p. Katarína Meštíková

tel: 042/4260030
 

Spolupracujeme
Predvádzacie
miestnosti
Vedieť viac
Prevádzka Púchov:
Mitutoyo predvádzacia miestnosť
Haimer predvádzacia miestnosť

Adresa:
Trenčianska 1279
020 01 Púchov
Slovenská republika

GPS: N 49° 06′ 34.83″, E 18° 19′ 34.92″

 

Kontakt na prevádzku:

Telefón: +421 (0)42 426 0 030
Telefón: +421 (0)42 426 0 032
Fax: +421 (0)42 426 0 043
Mobil: +421 (0)905 332 173

Dopytový košík
Vyprázdniť košík